Akademisk Arkitektforenings Understøttelsesfond

Akademisk Arkitektforenings Understøttelsesfond

Yder støtte til medlemmer af AA/DAL eller disses efterladte, som p.g.a. sygdom eller af andre årsager har et stærkt behov for økonomisk hjælp. En forudsætning for at kunne opnå støtte er, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet og i mindst 3 forudgående år har været medlem af AA/DAL. Legatet udbetales som faste 2-årige ydelser eller som engangslegat. Der ydes ikke arbejdsløshedsunderstøttelse. Ansøgning skal indeholde oplysninger om ansøgerens økonomiske stilling, helbredsforhold mv. Ansøgningsskema samt fondens statutter kan rekvireres i sekretariatet på nedenstående adresse eller telefonisk mellem 12-14.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar