Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torm’s Understøttelsesfond

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torm´s Understøttelsesfond

Til personer, der er eller har været ansat i tjeneste hos A/S Dampskibsselskabet Torm. Til stiftelser for trængende søfolk og andre institutioner med tilsvarende almennyttigt formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar