Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni’s understøttelses Fond II

Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni´s understøttelses Fond II

At yde understøttelse til personer, der er, eller var, ansat i A/S Nordisk Solar
Compagni som filialdirektør eller dermed af A/S´ets direktion i dette tilfælde ligestillet stilling og efterladte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar