Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni’s understøttelsesfond

Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni´s understøttelsesfond

At yde understøttelse til personer, der tidligere har været ansat i aktieselskabet Nordisk Solar Compagni og til afdøde arbejdstageres efterladte ægtefæller eller efterlevende børn, herunder stedbørn under 24 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar