Albert Gade og hustrus Legat (Fond)

Albert Gade og hustrus Legat (Fond)

At yde støtte til studerende ved Københavns Universitet.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af alle studerende ved Københavns universitet. Af legatfundatsen kan fremhæves: ´Legatet bliver at uddele i ikke for små portioner
efter Stipendiebestyrelsens bestemmelse, f.eks. svarende til differencen mellem de af Statens Uddannelsesstøtte for det enkelte støtteår fastsatte stipendie- og
egenindtægtsbeløb, eller, såfremt ansøgeren ikke agter af søge stipendium gennem
Statens Uddannelsesstøtte, et tilsvarende beløb, som kan suppleres med indtægter
fra erhvervsarbejde´. Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns
universitets legater. På forsiden angives legatets navn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar