Alex. Foss’ Industrifond

Alex. Foss´ Industrifond

Fremme dansk industri og håndværk.
Yderligere oplysninger: Fonden yder hvert år økonomisk støtte til et eller to af følgende 1. Understøttelse til bestemte opgavers løsning, f.eks. i form af præmier, bevillinger til forarbejder og forsøg, dels rent tekniske, dels videnskabelig-tekniske.
2. Understøttelse til at begynde eller fortsætte en virksomhed af industriel eller håndværksmæssig karakter.
3. Uddannelse, undervisning og biblioteker. 4. Propaganda, herunder film og litteratur. 5. Studier i udlandet. BEMÆRK: Fonden yder ikke støtte til studier ,
der fører til eksamen.
Fondsbestyrelsen tager hvert år stilling til, hvilke formål, der vil blive støttet det pågældende år.
Ansøgningsskema rekvireres i Dansk Industri i perioden 15/1 - 1/3.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar