Alexis Køhls Legat til understøttelse og uddannelse af ualmindelig begavede drenge af ubemidlede forældre

Alexis Køhls Legat til understøttelse og uddannelse af ualmindelig begavede drenge af ubemidlede forældre

Understøttelse og uddannelse af ualmindelig begavede drenge af ubemidlede forældre. Legatet er knyttet til Sorø Akademis Skole.
Yderligere oplysninger: Elever som i gymnasietiden har modtaget dette legat, kan også under den videre uddannelse søge legatet. Ansøgningen skal da vedlægges en kort redegørelse for ansøgningens studieforløb og videre studieplaner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar