Alfred Goods Fond

Alfred Goods Fond

Støtte til personalhistorisk forskning m.m. Ansøgning indsendes pr. brev i 3 eksemplarer. Ansøgningen skal indeholde:1) Fyldestgørende redegørelse for publikationens indhold, gerne i form af en disposition eller en indholdsfortegnelse. 2) Oplysninger om projektets finansiering, for eksempel et budget, dvs. oversigt over såvel udgifter som forventede indtægter. 3) Oplysninger om der er søgt penge fra andre fonde – og hvornår der i givet fald kan ventes svar herpå.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar