Alfred Hansens Legat

Alfred Hansens Legat

At virke i velgørende og humane eller almennyttige øjemed. Der er et meget begrænset beløb til disposition idet størstedelen er disponeret for de kommende 5 år. Studierejser støttes ikke. Kun ansøgninger, der imødekommes, besvares. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar