Alfred og Nicoline Øbergs Legat

Alfred og Nicoline Øbergs Legat

Yder understøttelse af værdigt trængende på grund af alder, sygdom eller pludselige økonomiske problemer. 40 legatportioner a 2.300 kr. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar