Alfriede og Søren Svarres Legat

Alfriede og Søren Svarres Legat

Understøttende eller opmuntrende øjemed og hjælp til videregående uddannelse.
Yderligere oplysninger: Legatet gives til understøttelse eller opmuntrende øjemed til personer i Dagbladet Østsjællands Folkeblads læserkreds, som er under videreuddannelse eller på anden måde værdigt trængende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar