Alice Graffs Mindelegat (fond)

Alice Graffs Mindelegat (fond)

Til personer eller institutioner i deres arbejde for at yde økonomisk hjælp eller anden form for støtte til mænd eller kvinder, der befinder sig i en sådan uforskyldt nødsituation, at de som værende ude af stand til selv at afhjælpe situationen, har trængende behov herfor eller om muligt direkte til sådanne mænd eller kvinder i nød. Legatportioner á 5.000 kr. Legatet kan alene ansøges i tidsrummet 1/5-15/5 Årsopgørelse og lægeerklæring skal vedlægges ansøgning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar