Almen støtteordninger

Almen støtteordninger

Det Danske Filminstitut kan yde støtte til fremme af filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark samt sikre mulighed for udvikling af den danske filmbranche også på andre måder end ved direkte filmstøtte. De almene støtteordninger omfatter støtte til stipendier og rejser, støtte til tidsskrifter og publikationer, støtte til organisationer på filmområdet samt støtte til projekter og særlige indsatsområder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar