Alsigers legat til fremme af havebruget i Ringkjøbing Amt

Alsigers legat til fremme af havebruget i Ringkjøbing Amt

Tilskud fortrinsvis til private til uført havearbejde, nyt anlæg, omlægning, udvidelse o.lign. Arbejdet skal være udført, og betalt regning for indkøb af planter m.v. skal vedlægges ansøgningen. Der gives ikke tilskud til fliser o.lign.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar