Alvilda Kristine Peters Legat

Alvilda Kristine Peters Legat

Til enligt stillede syge og svagelige kvinder i Esbjerg mellem 45 og 60 år, der på grund af skrøbeligt helbred eller anden uforskyldt årsag ikke kan klare sig selv, så de kan tjene til deres underhold, men som ikke kan få førtidspension. Lægeattest skal vedlægges. Tidligere ansøgere, som har fremsendt behøring lægeattest, kan henvise til samme.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar