Amagerbankens Jubilæumslegat af 14. januar 1978 til fordel for ungdoms- og kulturelle formål på Amager

Amagerbankens Jubilæumslegat af 14. januar 1978 til fordel for ungdoms- og kulturelle formål på Amager

Støtte til ungdommen og ungdomsarbejdet, herunder idrætten og kulturelt arbejde.
Yderligere oplysninger: Legaterne kan søges af institutioner, foreninger og grupper, herunder spejdergrupper på Amager. Ansøgning skal indeholde: 1) Institutions/foreningens/gruppens navn samt fulde navn og adresse på den, der fremsender ansøgningen, 2) CIR/CPR nummer, 3) En kort redegørelse for, hvorledes
en eventuel legatportion tænkes anvendt, og 4) Oplysning om medlemstal, stiftelsesår og formål. Ansøgningsfrister annonceres.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar