Ambassadør Frode Schön og hustru Valborg, født Windfeld’s fond

Ambassadør Frode Schön og hustru Valborg, født Windfeld´s fond

Støtte til lovende og flittige studerende, der har eksamen fra Ribe Katedralskole, og som studerer ved universitetet eller ved en højere læreanstalt. Det er en forudsætning for støtte, at de studerende ikke uden økonomisk hjælp vil kunne gennemføre deres videre uddannelse på tilfredsstillende måde. Legaterne skal derfor gives i så store portioner, at de bliver til virkelig hjælp for modtagerne. Legaterne vil også kunne gives for flere år ad gangen. Der er i særlig grad blevet støttet projekter som fx studieophold ved et udenlandsk universitet som led i studieforløb.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar