Ambassadør M. G. I. Melchior og hustru, født Westenholz’s Legat

Ambassadør M. G. I. Melchior og hustru, født Westenholz´s Legat

Yder hjælp og opmuntring til mennesker, der afsoner eller har afsonet frihedsstraf, eller disses familie. Ansøgninger for enkeltpersoner skal indgives gennem kriminalforsorgen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar