Anders A. Pindstoftes og hustrus Støttefond

Anders A. Pindstoftes og hustrus Støttefond

Fortrinsvis til personer, der ved udgangen af året 1948 var eller tidligere har været ansat på Anders A. Pindstoftes Maskinfabrik A/S, samt til personer, der den 1. januar 1949 var eller senere blev ansat på Motorfabrikken Dan A/S. Støtter værdigt trængende personer, hvis fulde arbejdsdygtighed er eller bliver forringet, under deres arbejde i virksomheder indenfor metalindustrien i Storkøbenhavn, som følge af invaliditet, sygdom eller alderdom, disses efterladte kan også ansøge. Der udsendes ansøgningsskema til tidligere legatmodtagere hvert år i november måned. Legatportioner a 500-700 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar