Anders Nielsen og hustrus Legat

Anders Nielsen og hustrus Legat

Til fordel for patienter, der lider af kronisk astma eller bronchitis.
Yderligere oplysninger: Støtte ydes til patienter bosiddende i Tørring-Uldum kommune. Ansøgere med bopæl
i det område, der udgjorde den tidligere Hvirring-Hornborg kommune, går forud for andre ansøgere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar