Andre Mayer Fellowship Programme

Andre Mayer Fellowship Programme

Til studier inden for fødevarer og landbrug med nøje tilknytning til forholdene i udviklingslandene, og studierne skal foretages på specielt udpegede universiteter. Kandidater fra alle FAOs medlemslande kan ansøge, men man tilstræber en vis geografisk fordeling. Stipendierne er dog fortrinsvis tiltænkt forskere fra udviklingslandene.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar