Andreas Jepsens Uddannelseslegat

Andreas Jepsens Uddannelseslegat

Yde økonomisk støtte til fremme af en supplerende videreuddannelse af personer, der har direkte eller indirekte tilknytning til Danfoss.
Yderligere oplysninger: Der kan ydes økonomisk støtte til nuværende eller tidligere Danfoss-medarbejdere
eller deres nærmeste familie. Støtten kan ydes i forbindelse med en inden - eller udenlandsk supplerende videreuddannelse eller flerårige uddannelser fra ingeniørskoler, handelsskoler, tekniske højskoler og universiteter m.m. Støtten prioriteres efter uddannelsens niveau, dens erhvervsmæssige indhold og ansøgerens tilknytning til virksomheden. ”

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar