Ane Margrethe Bildt, født Eskesens Legat

Ane Margrethe Bildt, født Eskesens Legat

Hjælp og støtte for unge kvinder eller mænds uddannelse til en livsgerning.
Yderligere oplysninger: Legatets navn er: Fru Ane Margrethe Bildt, født Eskesens Legat til hjælp og støtte for unge kvinder eller mænds uddannelse til en livsgerning. Berettiget til at få understøttelse af legatet skal være enhver ung kvinde eller mand, der er født i Darum sogn pr. Bramminge og hvis forældre har været bosiddende i Darum
sogn i en sammenhængende årrække af mindst 5 år. Børn, der er født i Lille Darum
(en del af Darum sogn) og som iøvrigt er kvalificeret jfr. foran, skal være fortrinsberettigede til at nyde legatet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar