Anna E. Munchs Legat

Anna E. Munchs Legat

Til ældre, kvindelige billedkunstnere eller forfattere, som har behov for økonomisk støtte. Ansøger skal have markeret sig kunstnerisk og kunne dokumentere sit arbejde. Bestyrelsen har besluttet at kræve, at ansøger skal være omkring 50 år eller derover for at komme i betragtning. Ansøgningsskema kan rekvireres telefonisk eller hentes på hjemmeside. Hver legatportion udgør for tiden henholdsvis 2.500 kr., 5.000 kr. og 10.000 kr. Større legatportioner kan komme på tale, hvis der er helt særlige behov, f.eks. studierejser, uddannelse eller lignende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar