Anna Maria Burns’ Legat til fordel for nuværende eller tidligere medlemmer af Sct. Peders Kirkes Pigekor

Anna Maria Burns´ Legat til fordel for nuværende eller tidligere medlemmer af Sct. Peders Kirkes Pigekor

Yder økonomisk støtte til videreuddannelse/dygtiggørelse indenfor sang og/eller musik i ind- eller udland, idet der her tænkes på afgrænsede studiemål, specialkurser, masterclasses, studieophold, specielle events og andre relevante projekter indenfor sang og musik, hvor forudsætningen er en særlig interesse og et allerede dokumenteret talent. Legatportionerne forventes at udgøre 25-30.000 kr. og kan søges af personer, der er eller har været ansat som medlem af koret ved Næstved Sct. Peders Kirke. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilke andre legater, der søges støtte fra. Eventuelle anbefalinger og referencer bør medsendes og vil være fremmende for behandlingen. Modtagere af legatet må være indforstået med at medvirke ved en koncert i forbindelse med næste års uddeling.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar