Anna og Jens Grums Fond

Anna og Jens Grums Fond

A) At yde støtte til uddannelse af danske fototeknikere, herunder til studieophold i udlandet. A) At yde støtte til personer, der har været ansat i eller knyttet til det af stifterne oprettede selskab Jens Grum A/S. C) At yde støtte til andre samfundsnyttige formål efter bestyrelsens beslutning af national, kulturel, naturvidenskabelig eller humanitær art. Der uddeles ca. 20.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar