Anna og Ole Berggreens Legat

Anna og Ole Berggreens Legat

Hjælp til værdige og trængende syge, såvel mænd som kvinder og børn. Personer, der oppebærer understøttelse fra stat og kommune, kan ikke komme i betragtning, såfremt legatets tildeling medfører, at understøttelsen nedsættes eller bortfalder. Ansøgning påført cpr.nr. og vedlagt lægeerklæring samt sidste slutopgørelse for hele husstanden. Legatportioner på 1.200 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar