Annalise og Erik Lind’s Familiefond

Annalise og Erik Lind´s Familiefond

Fonden støtter handicappede personer samt organisationer eller institutioner, der varetager disses interesser.
Yderligere oplysninger: For alle tre interessegrupper gælder, at støtten primært skal gå til uddannelsesmæssige formål.
Legatet kan ikke ansøges af enkeltpersoner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar