Anne Marie og Jørgen Jensens Legat

Anne Marie og Jørgen Jensens Legat

1)Hjælp til uddannelse af uformuende musikstuderende mellem 20 og 25 år, der uddanner sig i klassisk musik på musikkonservatorium i Dk. Legat kan søges indtil tre gange. Kan ikke søges til hjælp til forberedelseseksamen. Ansøgeren skal have påbegyndt musikuddannelsen min. et år. Ansøgning bilægges udtalelse fra pågældende musikkonservatorium og evt. indstilling fra Musikkonservatoriernes fællesråd. 2)Som hjælp til uformuende uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, og er i færd med at uddanne sig på en af følgende uddannelsesinstitutioner: Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, ingeniørudd., Danmarks Biblioteksskole, Den Kgl. Vet. Landbohøjskole, Folkeskoleseminarier, Handelshøjskoler og Ingeniørhøjskoler med normeret studietid på min. 3 år. Legatportioner kan søges 2 gange. Ansøgning bilægges udtalelse fra pågældende uddannelsesinstitution og evt. fra dens stipendienævn omhandlende hvorvidt ansøgeren må antages at være i stand til at gennemføre uddannelsen. Det er en betingelse for tildeling at ansøger har påbegyndt sin uddannelse i et år, og ikke er fyldt 25 år. Ansøgeren skal være født og opvokset i Sønderjylland.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar