Anne Marie og Morten Nielsens Mindelegat

Anne Marie og Morten Nielsens Mindelegat

Støtte gives til: unge landmænd under uddannelse, bosiddende i Vejle Amt, som er i økonomisk trang og som er medlemmer af Familielandbruget/husmandsforeningerne i Vejle Amt, og til unge tømrere/snedkere under uddannelse, som er i økonomisk trang og med bopæl i Vejle Amt. Der udloddes ikke hver år men efter bestyrelsens nærmere beslutning. Ved udlodning indrykkes annoncer i Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad samt Landbrugsmagasinet i juli måned. Tidligere ansøgere skal søge på ny. Ansøgning skal indeholde oplysninger om uddannelse og cpr.nr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar