Anne Marie Sidenius Mindelegat

Anne Marie Sidenius Mindelegat

Legatportioner på mellem 500 og 1.500 kr. til personer, der lider af astma. Legaterne skal i videst muligt omfang tildeles personer, der har bopæl på Fyn. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar