Anne og Tove Lindholms Mindefond

Anne og Tove Lindholms Mindefond

Støtte til økonomisk dårligt stillede personer i forbindelse med sygdom, skilsmisse eller dødsfald. Legatet kan søges af personer, der mener at kunne opfylde disse betingelser. Skriftlig ansøgning med oplysning om cpr-nr. samt dokumentation for det økonomiske behov. Kun ansøgere, som er kommet i betragtning, vil få besked.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar