Ansager Andels Elforsyningslegat af 1979, Ansager

Ansager Andels Elforsyningslegat af 1979, Ansager

Kulturelle- og andre almenvelgørende formål, som varetages af foreninger m.v.
Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges af foreninger beliggende indenfor Ansager Elforsyning gamle
område. Midlerne uddeles kun lokalt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar