Ansager Andels Elforsyningslegat af 1979

Ansager Andels Elforsyningslegat af 1979

Til kulturelle- og andre almenvelgørende formål, som varetages af foreninger m.v. indenfor Ansager EL-Forsynings gamle område. Kan kun søges af foreninger i Ansager. Der uddeles ca. 25.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar