Antoniusfonden

Antoniusfonden

Støtte til forskning og forsøgsvirksomhed samt til anden virksomhed med mentalhygiejnisk sigte. Støtte ydes gennem tilskud i det omfang fondens overskud gør det muligt. Støtte ydes ikke til enkeltpersoner. Fondsmidlerne uddeles kun i forhold til bestyrelsens opslag om temaområder, der bekendtgøres på Fondens hjemmeside og i relevante fagblade. .

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar