Apoteker Christen Mikkelsens og hustrus Familielegat

Apoteker Christen Mikkelsens og hustrus Familielegat

Hjælp til efterkommere, opdragelse af børn, uddannelse samt til syge, gamle og trængende.
Yderligere oplysninger: Legatets formål er at virke til hjælp og understøttelse for apoteker Mikkelsens efterkommere, f.eks. til opdragelse af børn, videreuddannelse af unge og hjælp til syge, gamle og trængende. Af legatets renteindtægter kan også ydes nogen understøttelse til en enkelt ubemidlet, dygtig og brav ætling af den Helwegske familie. Skulle apoteker Christen Mikkelsens slægt uddø, skal legatets kapital tilfalde et rekonvalescenthjem eller en velgørende institution i Ribe stift efter Justitsministeriet bestemmelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar