Apoteker F. Holms og hustru Marie født Schouboue’s Legat

Apoteker F. Holms og hustru Marie født Schouboue´s Legat

Støtte til værdigt trængende mænd over 50 år og kvinder over 40 år af købmandsstanden eller tidligere bedrestillede familier, med bopæl i København eller Københavns Amt. Til værdigt trængende enker eller ugifte døtre af højere statslige eller kommunale tjenestemænd i København. Der er en fast kreds af modtagere. Legatet uddeles typisk livsvarigt. Legatportion à 4.000 kr. Der uddeles årligt ca. 80.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar