Apoteker, Fru Anna Christiansens Mindelegat for Frederikshavn

Apoteker, Fru Anna Christiansens Mindelegat for Frederikshavn

Til vedligeholdelse og fornyelse af stifters gravsted. Understøttelse til familiemedlemmer, årlig understøttelse til personer, som har kendt bedre dage, og som har tilknytning til Frederikshavn. Understøttelse til uddannelse af børn af foranstående. Ansøgningsfrist efter opslag i Nordjyske Stiftstidende. Legatportion 2.500-10.000 kr. i varierende portioner. Der uddeles ca. 60.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar