Apoteker Preben Kjær og hustru Thora Kjær, født Mahnfeldt’s Legat

Apoteker Preben Kjær og hustru Thora Kjær, født Mahnfeldt´s Legat

Hjælp til selvhjælp til sygdomsramte frederiksbergborgere, til bestridelse af udgifter ved helbredelse, kur/rekonvalescens samt til andre gigtramte eller apoplektisk ramte.
Yderligere oplysninger: Legat til sygdomsramte Frederiksbergborgere, fortrinsvis personer, der er ramt af gigt eller apopleksi. Uddelingerne skal ske som hjælp til selvhjælp, og legatportionerne skal anvendes til hjælp til bestridelse af udgifterne ved helbredelse, kur og/eller rekonvalescens. Fortrinsberettiget til legatportionerne er nuværende eller tidligere apoteksansatte farmaceuter og defektricer/apoteksassistenter, forsåvidt de opfylder foranstående vilkår. Ansøgninger, der skal indeholde udførlige oplysninger samt cpr-nr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar