Apotheker fru Anna Christiansens Mindelegat for Frederikshavn

Apotheker fru Anna Christiansens Mindelegat for Frederikshavn

Vedligeholdelse og fornyelse af gravsted. Understøttelse til familiemedlemmer, årlig understøttelse til personer, som har kendt bedre dage. Understøttelse til børns uddannelse.
Yderligere oplysninger: Vedligeholdelse og fornyelse af legatstifterens gravsted. Understøttelse til familiemedlemmer, årlig understøttelse til personer, som har kendt bedre dage, og som har tilknytning til Frederikshavn. Understøttelse til uddannelse af børn af foranstående. Ansøgningsfrist efter opslag i Nordjyske Stifstidende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar