Apotheker Hans Jacob Møller og hustru Frida Møller, født Heibergs Familielegat

Apotheker Hans Jacob Møller og hustru Frida Møller, født Heibergs Familielegat

Familielegat. Legatberettigede er efterkommere, uanset køn, efter Apotheker, assessor pharmacia Jacob Møller. 1. hjælp til videregående studier. 2. understøttelse for skolesøgende børn 3. understøttelse til syge og erhvervsløse.
4. støtte til selvstændig virksomhed m.m.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar