Arbejderbevægelsens Forsknings- og Uddannelsesfond af 1959

Arbejderbevægelsens Forsknings- og Uddannelsesfond af 1959

Forskning- og oplysningsarbejde af samfunds- og erhvervsmæssig karakter, der har særlig betydning for lønmodtagere og lønmodtagerorg. og kooperationen samt til uddannelsesformål af medarbejdere i organisationer tilsluttet AE.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar