Arbejdernes Hjælpefond på DISA Industries A/S

Arbejdernes Hjælpefond på DISA Industries A/S

Understøtte medlemmerne i sygdomstilfælde, samt så vidt fondets midler tillader det i ekstraordinære tilfælde ved pekuniær understøttelse hjælpe medlemmer, der uforskyldt er kommet i trang. Kan kun søges af DISA medarbejdere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar