Arbejderunderstøttelsesfonden i Thrige-Titan A/S

Arbejderunderstøttelsesfonden i Thrige-Titan A/S

Fonden yder støtte til enhver arbejder, der er eller i en længere periode har været beskæftiget i Thrige-Titan A/S og før 07.12.65 i A/S Titan eller firmaet Thomas Thrige m.fl.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar