Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond

Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond

Der gives ikke økonomisk støtte til uddannelsesforløb, der indgår som del af de ordinære korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Til personer, som efter en afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse og nogle års beskæftigelse på det private arbejdsmarked ønsker at videreuddanne sig. Ansøgere med erhvervsfaglig baggrund har prioritet. Der skal være en anbefaling fra en virksomhed, som er medlem af en af til DA knyttet arbejdsgiverorganisation. Ansøgninger, der tager sigte på etablering af selvstændig virksomhed, prioriteres højt. Der ydes som hovedregel ikke støtte til uddannelse, som afsluttes inden 30. juni i uddelingsåret eller tilskud til anskaffelse af undervisningsmidler og udstyr. Ansøgningsskema udprintes fra hjemmeside. Bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond har besluttet at anvende fondens midler i 2012 og 2013 til at give tilskud til danske deltagere ved VM for ungehåndværkere (WorldSkills). Øvrige ansøgninger vil ikke blive imødekommet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar