Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfondens formål er at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark gennem en forskningsstrategi og uddeling af midler. Fonden støtter forskning og udvikling i arbejdsmiljø med henblik på at forebygge og begrænse udstødning af personer fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser mv. I 2012 var temaerne: A) Psykisk arbejdsmiljø. B) Arbejdsulykker. C) Muskel- og skeletbesvær. D) Virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. Fonden ønsker at yde støtte til et antal ph.d.-stipendier. Ansøgningsskema kan rekvireres på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar