Arkitekt af Nyborg Jørgen Madsen og hustrus Legat

Arkitekt af Nyborg Jørgen Madsen og hustrus Legat

1) Værdige og trængende tømrersvende eller deres enker i Nyborg. 2) Værdige og trængende blinde, døve og vanføre i Fyns Stift. Samlet årlig uddeling kr. 20.000 Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til nedenstående adresse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar