Arkitekt Carl Hermann Gerhardt Granzow og Hustru Hulda C. Georgina, født Rietz Danske Mindelegat

Arkitekt Carl Hermann Gerhardt Granzow og Hustru Hulda C. Georgina, født Rietz Danske Mindelegat

Støtte til uddannelse til descendenter efter fru Villi K. Granzows afdøde ægtefælle Einar Ganzows forældre. Der er ikke tale om støtte i almindelighed, kun hjælp til uddannelse. Kredsen af støtteberettigede kan, bortset fra enkelte navngivne, mere præcist defineres som descendenter efter arkitekt Carl Hermann Gerhardt Granzow og hustru Hulda Christina Georgina Granzow, født Rietz. Hvis der ikke findes egnede medlemmer af foran afgrænsede kreds samt indgiftede, der kan bestride hvervet som bestyrelsesmedlemmer, skal legatbestyrelsen overgå til Københavns Magistrat og legatets renter anvendes til hjælp for enligt stillede kvinder, med fortrinsret for slægten Granzow. Det bemærkes at sidstnævnte situation ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Kun efterkommere af de personer, der er angivet i legatets formål, kan komme i betragtning. Første henvendelse skal indeholde en angivelse af, hvorledes slægtsforholdet hænger sammen. Legatportion a min. 1.000 kr. Der uddeles ca. 40.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar