Arkitekt Carl Hermann Gerhardt Granzow og Hustru Hulda C. Georgina født Rietz Svenske Mindelegat

Arkitekt Carl Hermann Gerhardt Granzow og Hustru Hulda C. Georgina født Rietz Svenske Mindelegat

Støtte til uddannelse til descendenter efter provst Johan Ernst Rietz og hustru Anna Maria Rietz, født Hallberg. Legatportion a min. 800 sv.kr. Kun efterkommere af de personer, der er angivet i legatets formål, kan komme i betragtning. Første henvendelse til legatet skal indeholde angivelse af, hvorledes slægtsforholdet hænger sammen. Der gives kun støtte til en uddannelse, som skal danne eller danner grundlag for ansøgerens hovedindkomst og uddannelsen skal enten foregå ved en i Danmark eller i udlandet anerkendt uddannelsesinstitution eller have til formål at opnå optagelse i eller anden tilknytning til en sådan.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar