Arkitekt Charles K. Gjerrild og hustru Esther Gjerrilds Legat til fordel for DetDanske Baptistsamfund

Arkitekt Charles K. Gjerrild og hustru Esther Gjerrilds Legat til fordel for DetDanske Baptistsamfund

Studielegater. Det danske Baptistsamfunds hjemmemission og Det danske Baptistsamfunds theologiske Seminarium.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af alle, der er medlem af en baptistmenighed. Legatet uddeles med henblik på ansøgerens dygtiggørelse til missionsarbejde i Baptistsamfundet. Ansøgningsskema rekvireres ved at fremsende frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar